تکنو بازار
تکنو بازار

عضویت ویژه

20,000تومان 30 روز
ثبت دو آگهی با یک شماره تماس. درج لینک ویدئو تبلیغاتی. نمایش عضویت ویژه به کاربران. سفارشی سازی آگهی توسط کاربر. پروفایل کاربری. امکان نمایش فایل تصویری
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2 آگهی